บริการลูกค้าบุคคล

กลับสู่หน้าหลัก

iProgramTrade
3 มกราคม 2556
Bualuang iProgramTrade เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการในการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ (Program Trading) โดยผู้ลงทุนเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนและค่าต่างๆ ภายใต้การดูแลจากทีมที่ปรึกษาการลงทุนผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเตรียมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อให้ระบบทำการคำนวณและจับสัญญาณการลงทุนตลอดจนส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ลงทุนประหยัดเวลาในการนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินลงทุนสำหรับผู้ลงทุนของหลักทรัพย์บัวหลวง


แนวคิดการให้บริการ Bualuang iProgramTrade

ตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์บัวหลวง
ผู้ลงทุน
เพิ่มสภาพคล่องการซื้อขาย พัฒนาขีดความสามารถในการบริการ ควรเข้าใจเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน
โอกาสในการลงทุนที่เท่าเทียมกัน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ส่งเสริมพัฒนาการใหม่ในตลาดทุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าถึงเครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการทำงานของ Bualuang iProgramTradeข้อดีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ

1. ลงทุนโดยปราศจากอารมณ์ของผู้ลงทุน เช่น “ไม่ขายหมู” “ไม่ติดดอย”
2. ลงทุนอย่างมีวินัยด้วยการวางแผนและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น การกำหนดจุด cut loss หรือ take profit
3. ขีดความสามารถของระบบในการช่วยทำงาน เช่น ไม่ต้องเสียเวลาในการเฝ้าจอคอมพิวเตอร์และทรัพยากรอื่นที่ไม่จำเป็น,   วิเคราะห์และส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้หลายตัวในเวลาเดียวกันขอบเขตการให้บริการ Bualuang iProgramTrade
1. การส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ
2. การให้คำปรึกษาก่อนเริ่มลงทุนโดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิด
3. การติดตามและรายงานผลการลงทุนแบบทันทีผ่าน E-mail และรายงานผลทุกสิ้นเดือน
4. การให้คำปรึกษาและคำแนะนำภายหลังการลงทุนอย่างต่อเนื่อง