ระบบบัวหลวง iExcel

คู่มือการติดตั้ง iExcel New Version

คู่มือการติดตั้ง iExcel New Version

ขั้นตอนที่ 1. เมือ User ทำการ Log in เข้าใช้งาน ระบบจะทำการแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพื่อให้ติดตั้ง iExcel Version ใหม่ ให้ทำการคลิกที่ link เพื่อทำการ Download BLS Connector new version


รูปที่ 1 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนให้ทำการ Download iExcel New Version

ขั้นตอนที่ 2. จากนั้นให้ทำการคลิกที่ link Download BLS Connector version เพื่อทำการ Download ชุดติดตั้ง


รูปที่ 2 แสดง Link Download iExcel New Version

2.1. หลังจากการกด link download BLS Connector version เมื่อระบบแสดงหน้าจอให้ทำการกดปุ่ม Save เพื่อเก็บไฟล์ install ไว้ก่อน


รูปที่ 3 แสดงการบันทึกไฟล์ Install iExcel New Version

ขั้นตอนที่ 3. ให้ทำการ Uninstall iExcel Version เก่า โดยทำตาม Step ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3.1. ไปที่ Start > Conthol Panel


รูปที่ 4 แสดงหน้าจอ Conthol Panel

ขั้นตอนที่ 3.2. ให้ทำการ Uninstall โปรแกรม BLS_Conenector (ดูรูปประกอบ)


รูปที่ 5 แสดงหน้าจอ Add or Remove Programs

ขั้นตอนที่ 4. ให้ทำการ Dubble Click ที่ไฟล์ Install ที่ได้ทำการเก็บไว้เพื่อเริ่มการติดตั้ง


รูปที่ 6 แสดงหน้าจอเริ่มติดตั้ง iExcel New Version ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4.1.จากนั้นให้ทำการ Click ปุ่ม Run


รูปที่ 7 แสดงหน้าจอเริ่มติดตั้ง iExcel New Version ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4.2.จากนั้นให้ทำการ Click ปุ่ม Next


รูปที่ 8 แสดงหน้าจอเริ่มติดตั้ง iExcel New Version ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4.3. ระบบจะให้ทำการเลือก Directory ในการติดตั้ง จากนั้นให้ทำการ Click ปุ่ม Next


รูปที่ 9 แสดงหน้าจอเริ่มติดตั้ง iExcel New Version ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4.4. จากนั้นให้ทำการ Click ปุ่ม Next ระบบจะทำการเริ่มติดตั้ง


รูปที่ 9 แสดงหน้าจอเริ่มติดตั้ง iExcel New Version ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4.5. จากนั้นให้ทำการ Click ปุ่ม Close เป็นอันเสร็จสิ้นการ install


รูปที่ 10 แสดงหน้าจอเริ่มติดตั้ง iExcel New Version ขั้นตอนสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 5. ให้ทำการ Dubble Click BLSConnector ที่หน้า Desktop เพื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม โดยในการเข้าใช้งาน User จะต้องเข้าใช้งานด้วย Username และ Password เดียวกันกับที่ใช้ Login ระบบ itrading


รูปที่ 11 แสดงหน้าจอเริ่มการใช้งาน iExcel

 

การตั้งค่าเพิ่มเติมใน Excel สำหรับใช้งานเมื่อต้องการเขียนสูตรเอง (Excel 2007)

ขั้นตอนที่ 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel แล้วให้คลิกปุ่ม Office ( มุมซ้ายบนของหน้าจอ) แล้วเลือก Excel Option


รูปที่ 1 แสดงหน้าจอการกำหนดค่า Excel ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2.จะปรากฎหน้าต่าง Excel Options ให้เลือกที่ Add-Ins แล้วคลิกที่ปุ่ม Go


รูปที่ 2 แสดงหน้าจอการกำหนดค่า Excel ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3.จะปรากฎหน้าต่าง Add-Ins ให้คลิกที่ปุ่ม Automation


รูปที่ 3 แสดงหน้าจอการกำหนดค่า Excel ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4.จะปรากฎหน้าต่าง Automation Servers ให้เลื่อน scroll ลงมาเพื่อคลิกเลือกที่รายการ BLSiExcelAuto.iExcelAuto ตามรูปด้านล่าง แล้วคลิก ok


รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการกำหนดค่า Excel ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5. หน้าต่าง Add-Ins จะปรากฎรายการ BLSiExcelAuto.iExcelAuto พร้อมเครื่องหมายถูก ตามภาพ จากนั้นคลิก ok เป็นอันเรียบร้อย


รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการกำหนดค่า Excel ขั้นตอนที่ 5