บริการลูกค้าบุคคล

กลับสู่หน้าหลัก

คำถามที่พบบ่อย FAQ
29 พฤศจิกายน 2559
การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

Q: ต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องทำอย่างไร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านทาง Online ผ่านหน้า Website หลักทรัพย์บัวหลวงได้ที่ https://itrading.bualuang.co.th เลือกเป็นกรอกข้อมูลออนไลน์ทันที เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วพิมพ์เอกสารออกมา 2 ไฟล์ เซ็นชื่อให้เรียบร้อย แล้วส่งไปรษณีย์มาที่

ฝ่าย Online Trading & Customer Service (เปิดบัญชี)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม
เขตบางรัก กทม. 10500


Q: ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบแบบคำขอเปิดบัญชี มีดังนี้

  

Q: บัญชีแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: รายละเอียดประเภทบัญชีซื้อขาย
 

บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash Balance)
- ลูกค้าฝากเงินหรือหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขาย กรณีเงินสดจะได้ดอกเบี้ยฝาก
- สามารถซื้อได้เต็มวงเงินฝาก และขายได้ตามหลักทรัพย์ที่มีในบัญชี
- ซื้อขายวันเดียวกัน ลูกค้าได้รับหรือชำระเพิ่มเฉพาะส่วนต่างของการซื้อ-ขาย
- ชำระราคาวันที่ T+3 แต่อำนาจซื้อจะได้คืนหรือถูกหักทันทีที่ซื้อหรือขาย

บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Collateral)
- ลูกค้าสามารถซื้อได้จนถึงวงเงินซึ่งกำหนดตามฐานะการเงิน
- ลูกค้าวางหลักประกันเช่น เงินสด ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ หลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 15% ของอำนาจซื้อหรือของวงเงิน หรือตามอัตราที่บริษัทกำหนด กรณีหลักประกันเป็นเงินสดจะได้
ดอกเบี้ยฝาก
- ซื้อขายวันเดียวกัน ลูกค้าได้รับหรือชำระเพิ่มเฉพาะส่วนต่างของการซื้อ

ขายบัญชีเงินสดปกติ (Normal Cash)
- ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องวางหลักประกัน
- ให้บริการเฉพาะลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ซื้อขายวันเดียวกัน ลูกค้าได้รับหรือชำระเพิ่มเฉพาะส่วนต่างของการซื้อ

ขายบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)
- ลูกค้าวางทุนหรือหลักประกัน 50% ของอำนาจซื้อหรือของวงเงินก่อนการซื้อขาย (Initial Margin) เมื่อสั่งซื้อ บริษัทฯจะทำการหักจากทุนเงินสด ส่วนขาดไปนั้นบริษัทฯจะให้กู้ยืมแก่ลูกค้า
- ซื้อขายได้เฉพาะหลักทรัพย์ใน รายการ
Margin-able securities ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มตามอัตรามาร์จิ้นเบื้องต้น (Initial Margin Requirement)
- มูลค่าหุ้นในบัญชีจะถูกคำนวณทุกสิ้นวันทำการตามราคาตลาด (Mark-to-Market)
- ตัองดำรงทุนอย่างน้อย 35% ของมูลค่าหุ้นรวมในบัญชี ณ ราคาตลาด (Maintenance Margin Requirement) กรณีต่ำกว่าบริษัทฯจะเรียกส่วนทุนเพิ่มเติม
- กรณีทุนต่ำกว่า 25% ของมูลค่าหุ้นรวมในบัญชี ณ ราคาตลาด (Minimum Margin Requirement) บริษัทฯ จะเรียกคืนเงินกู้ยืมด้วยการบังคับขายหลักประกันจนกระทั่งถึงระดับดำรงทุนภายใน T+1
- สินทรัพย์ที่นับเป็นหลักประกันหรือทุนได้ประกอบด้วย เงินสด ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ หลักทรัพย์ กรณีเป็นเงินสดจะได้
ดอกเบี้ยฝาก ส่วนเงินกู้ยืมจะถูกคิด ดอกเบี้ยกู้.
- บริษัทฯอาจพิจารณาเรียกคืนเงินกู้ยืม หรือ บังคับขาย หากลูกค้ามีหนี้สินค้างชำระหรือไม่มีการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน

 


การเข้าใช้งาน Bualuang i-Trading 

Q: ถ้าลืม Password สำหรับเข้าสู่ระบบ Bualuang i-Trading ต้องทำอย่างไร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถตั้งค่า Password ใหม่ โดย คลิกที่นี่ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดตกลง จากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่


Q: ถ้าต้องการเปลี่ยน Password สำหรับเข้าสู่ระบบ Bualuang i-Trading ต้องทำอย่างไร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถตั้งค่า Password ใหม่ ด้วยการ Logged-in เข้าระบบ i-Trading และไปที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นให้ทำการกรอก Password เก่า, Password ใหม่ พร้อมยืนยัน Password ใหม่


Q: รหัส PIN คืออะไร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: รหัส PIN คือ รหัสตัวเลข 6 หลักที่ใช้สำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย


Q: ถ้าลืม PIN สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ รวมทั้งบริการ E-Services (การฝาก-ถิอนเงิน) ต้องทำอย่างไร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถใช้บริการตั้งค่า PIN ใหม่ ด้วยการ Logged-in เข้าระบบ i-Trading และไปที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว คลิก เปลี่ยน PIN หากท่านจำ PIN เดิมไม่ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนการตรวจสอบข้อมูลเป็นบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นให้ทำการตั้งค่า PIN ใหม่ พร้อมยืนยัน PIN ใหม่


วิธีการวางหลักประกันก่อนการซื้อ – ขายหลักทรัพย์

Q: ต้องการวางหลักประกันผ่าน บริการชำระค่าสินค้า (Bill Payment) ผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ต้องทำอย่างไร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถทำการฝากหลักประกันการซื้อขาย โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
     - Internet Banking อ่านขั้นตอนการทำรายการ
คลิกที่นี่
     - ตู้ ATM คลิกที่นี่
     - เคาน์เตอร์ธนาคาร โดย download และพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (B-Pay Form) คลิกที่นี่
* หลังจากทำรายการผ่าน Bill Payment ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเงินและจะทำการปรับยอดเงินให้กับลูกค้าภายใน 1 วันทำการ หลังจากรอบเวลาที่ได้ตรวจสอบเงิน โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งข้อมูลผ่าน E-Services หรือ ช่องทางอื่นซ้ำอีก


Q: จะวางหลักประกันผ่านการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง" ผ่านธนาคารต่างๆ ต้องทำอย่างไร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่สามารถทำการโอนเงินได้โดยการ
คลิกที่นี่
    เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วต้องทำการ แจ้งยืนยันการโอนเงินโดยระบุชื่อ-สกุล, เลขที่บัญชีหลักทรัพย์, เบอร์โทร ผ่านช่องทางเพียง 1 ช่องทาง ดังนี้
    - แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทาง FAX โดยส่งหลักฐานการโอน (Pay-in Slip) มายังฝ่ายการเงิน Fax. 02 – 6181127
    - แจ้งยืนยันผ่าน E-mail โดยแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน  ส่งถึง wde_request@bualuang.co.th
    - แจ้งยืนยันผ่านบริการ E-Services ตามขั้นตอนดังนี้
           1. คลิกเมนู "E-Services"
           2. เลือกเมนูย่อย "Deposit Notification"
           3. กรอกข้อมูลและกดปุ่ม Submit
           4. กรณีที่ท่านไม่พบเมนู Deposit Notification ให้ท่านสมัครใช้บริการ E-Request โดยเลือกที่เมนูย่อย "Preferences" จากนั้นใส่เครื่องหมายถูกในช่อง E-Request  และกดปุ่ม Submit
 


วิธีการถอนหลักประกัน

Q: ต้องการถอนหลักประกันจากบัญชีหลักทรัพย์หรือบัญชีอนุพันธ์ต้องทำอย่างไร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถแจ้งถอนหลักประกันได้ตามวิธี ดังนี้
     1) กรณีถอนหลักประกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป : สามารถทำรายการผ่านทางหน้า website ตามขั้นตอนดังนี้
          1.1 log in ที่
www.bualuang.co.th ด้วย Username และ Password ของท่าน
          1.2 คลิกเลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"
          1.3 เลือกเมนูย่อย "E-Services & Change Email"
          1.4 เลือกเมนูย่อย "Cash Withdrawal"
          1.5 กรอกข้อมูลและกดปุ่ม Submit
     ** กรณีที่ท่านไม่พบเมนู Cash Withdrawal ให้ท่านสมัครใช้บริการ E-Request โดยเลือกที่เมนูย่อย "Preferences" จากนั้นใส่เครื่องหมายถูกในช่อง E-Request และกดปุ่ม Submit **

     2) กรณีถอนหลักประกันต่ำกว่า 10,000 บาท : ส่งเอกสารใบแจ้งถอนหลักประกันผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาด โดยต้องถอนหลักประกันทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 
     ขั้นตอนการส่งคำสั่งถอนหลักประกัน
     1. กรณีส่งคำสั่งถอนหลักประกัน 
          1.1 ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันทำการที่แจ้งถอน ท่านจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
          1.2 หลังเวลา 11.00 น. ของวันทำการที่แจ้งถอน ท่านจะได้รับเงินในอีก 2 วันทำการถัดไป
     ** เงินที่ถอนได้ คือ เงินที่ผ่านการชำระราคาในวันที่ T+3 แล้ว **

หากรายการคำสั่งถอนหลักประกันของท่าน ไม่สามารถดำเนินการได้ ท่านจะได้ E-mail แจ้งกลับจากทาง บริษัท

 

วิธีการส่ง สถานะ คำสั่งซื้อ-ขาย

Q: มีเศษหุ้นในพอร์ตจะขายได้อย่างไร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: การซื้อ/ขาย เศษหุ้นสามารถทำรายการผ่านเมนู Streaming ได้ในช่วงเวลาตลาดเปิดเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถดูราคาซื้อขายเศษหุ้น (Odd Lot) ได้ผ่านทางหน้า website บัวหลวงที่เมนู ตลาด&กลุ่ม จากนั้นเลือกเมนูคำสั่งย่อยค่ะ
     ตัวอย่าง มีหุ้น A จำนวน 150 หุ้น ท่านสามารถส่งคำสั่งแยกกระดานดังนี้
     1. ตั้งขายหุ้น A จำนวน 100 หุ้น เพื่อเข้ากระดานหลัก
     2. ตั้งขายหุ้น A จำนวน 50 หุ้น เพื่อเข้ากระดาน Odd Lot (ตั้งในช่วงเวลาตลาดเปิด)


Q: Status Opened, Queuing(SX), Matched, Approved คืออะไร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: Opened หรือ Queuing(SX) หมายถึง คำสั่งซื้อขายที่รอการจับคู่ หรือ มีการจับคู่ได้บางส่วนแต่ยังจับคู่ได้ไม่หมด
    Matched หมายถึง คำสั่งซื้อขายได้รับการจับคู่แล้ว
    Approved หมายถึง คำสั่งซื้อขายที่ไม่อนุมัติ อาจเกิดจากจำนวนเงินไม่เพียงพอในการซื้อขาย

 

ความหมาย Credit, Line, Cash

Q: Credit, Line, Cash แต่ละอันหมายถึงอะไร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: Credit Line หมายถึง วงเงินอนุมัติจากทางบริษัทซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ไม่เกินมูลค่า Credit ที่ปรากฏ ทั้งนี้สำหรับบัญชีประเภท Cash Collateral  หมายถึงวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และสำหรับบัญชีประเภท Cash Balance นั้นค่าดังกล่าวจะคำนวณจากมูลค่าหุ้นยกมา(ต้นวัน)บวกอีก 30%

     Line Available หมายถึง อำนาจซื้อที่แท้จริงของท่าน ณ ขณะนั้นๆ นั่นคือ ท่านจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้เพิ่มเติมอีกไม่เกินมูลค่า Line ที่ปรากฏ ทั้งนี้ มูลค่า Line นี้จะมีอัพเดทแบบ Real-time 
ตัวอย่าง หากท่านโอนเงินมายังบัญชีของท่าน 100,000 บาท มูลค่า Line ตั้งต้นจะเท่ากับ 100,000 บาท และเมื่อท่านตั้งคำสั่งซื้อมูลค่า 30,000 บาท มูลค่า Line จะหักไป 30,000 บาททันที เหลือ 70,000 บาท เพื่อสะท้อนอำนาจซื้อเพิ่มเติมของท่านว่าท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อได้อีกไม่เกิน 70,000 บาท

     Cash Balance หมายถึง มูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของท่าน ณ ขณะนั้น ซึ่งมูลค่านี้จะไม่อัพเดทแบบ Real-time และยังไม่ได้สะท้อนมูลค่าเงินสดที่แท้จริงที่ท่านสามารถถอนได้ เนื่องจากกระบวนการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้เวลา 3 วันหลังการซื้อขาย (T+3) ดังนั้น หากท่านซื้อหลักทรัพย์แล้วในวันนี้เป็นมูลค่า 20,000 บาท มูลค่า Cash จะยังไม่ปรับลดลงทันที แต่จะลดลงในวันที่ T+3


เลขที่บัญชีหลักทรัพย์

Q: เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ 7 หลักคืออะไร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: สำหรับเลขที่บัญชี 7 หลักนั้น จะเป็น username + เลข 1,2 แยกตามประเภท
ดังนี้
     - บัญชีประเภท Cash Collateral  จะแทนด้วย
1
     -
บัญชีประเภท Cash Balance  จะแทนด้วย
2
     
ตัวอย่าง
หาก username ของท่านคือ
123456
     -
และเป็นบัญชีประเภท Cash Collateral  เลขที่บัญชีคือ
1234561
     -
และเป็นบัญชีประเภท Cash Balance  เลขที่บัญชีคือ 1234562


การรับบทวิเคราะห์ 

Q: วิธีการตั้งค่าการรับบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์บัวหลวง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถตั้งค่าการรับบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์บัวหลวง ผ่านทาง Email ดังนี้ :
     1. ล็อคอินที่
www.bualuang.co.th ด้วย Username และ Password ของท่าน
     2. คลิกเลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"
     3. เลือกเมนูย่อย "RDS"
     4. เลือกหัวข้อบทวิเคราะห์ที่ต้องการรับทาง Email
     5. ระบุ Email Address ที่ต้องการรับบทวิเคราะห์ และกดปุ่ม Subscribe


การใช้งาน eFinanceThai

Q: วิธีการเข้าใช้งาน eFinanceThai ต้องทำอย่างไร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: 
ท่านสามารถเข้าใช้งาน eFinanceThai ได้ โดย login ผ่าน www.bualuang.co.th จากนั้นเลือกเมนู "กราฟ" และเลือกเมนูย่อย "eFinanceThai" เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ eFinanceThai (ระบบจะ Login ให้กับท่านโดยอัตโนมัติ) ทั้งนี้ การใช้งานจะต้องเป็นการใช้งานผ่าน website ของหลักทรัพย์บัวหลวงเพื่อเชื่อมต่อต่อไปเท่านั้น จะไม่สามารถ login ผ่านโปรแกรม eFin Smart Portal ได้โดยตรง และทางหลักทรัพย์บัวหลวงไม่มี Username/Password สำหรับการเข้าใช้งาน eFin Smart Portal โดยตรง


Q: พบปัญหาการเข้าใช้งาน eFinanceThai จะแก้ไขอย่างไร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: 
ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการแก้ไขในหัวข้อต่าง ๆ ได้ที่ ปัญหาการใช้งาน eFinanceThai


วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

Q: หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ แล้วพบข้อความนี้ต้องทำอย่างไร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: ท่านสามารถ Login อีกครั้งผ่านทางหน้าหลักบัวหลวงเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากท่านได้มีการ Login เข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน อาทิเช่น มีการ Login เข้าสู่ระบบ 2 Account ใน Browser เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome เดียวกันQ: ลอง Login ใหม่แล้วยังพบข้อความเดิมต้องทำอย่างไร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: อาจพิจารณาลองลบ Cookies ของ Browser ทั้งหมด

Internet Explorer
     - คลิก  ทางด้านขวามือ > Internet Options > ในส่วนของ Browsing History คลิก Delete... > ติ๊กถูก Temporary Internet files and Website files และ Cookies and website data > คลิก Delete > ปิดหน้าจอ Internet Explorer ทุกหน้าจอ จากนั้นเข้าใช้งานตามปกติ

Google Chrome
     - คลิก  ทางด้านขวามือ > เครื่องมือ > ล้างข้อมูลการท่องเว็บ > เปลี่ยนช่อง ลบรายการต่อไปนี้จาก (ตั้งแต่เริ่มต้น) > ติ๊กถูกช่อง ลบคุกกี้, ลบแคช > คลิก ล้างข้อมูลการท่องเว็บ > ปิดหน้าจอ Google Chrome ทุกหน้าจอ จากนั้นเข้าใช้งานตามปกติ


Q: เมื่อเข้าใช้งานในระบบแล้วพบข้อความ "บัญชีของท่านถูกระงับการใช้งานโปรแกรมนี้ เนื่องจากท่านไม่ได้ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อส่วนบริการลูกค้า โทร. 0-2618-1111 หรือ คลิกที่นี่
" เกิดจากสาเหตุและต้องทำอย่างไร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A: เกิดจากท่านไม่ได้ทำการซื้อขายผ่านช่องทาง internet เป็นระยะเวลา 6 เดือน ท่านสามารถเจ้าหน้าที่เพื่อ Re-activate บัญชีของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้งานโปรแกรม Streaming ได้ทันทีหลังจากทำการ Login เข้าสู่ระบบครั้งถัดไป โดยจะสามารถใช้งานได้ชั่วคราว 7 วัน หรือหากท่านทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรม Streaming อย่างน้อย 1 ครั้งจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน