ธุรกิจหลักทรัพย์

การชำระราคา

ผู้ใช้บัญชี Cash Balance อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 1. ใช้บริการ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
   
  Internet Banking คลิกดูขั้นตอนการทำรายการ และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
  เครื่อง ATM คลิกดูขั้นตอนการทำรายการ และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (ลูกค้าจะต้องมีบัตร ATM ของธนาคารที่จะใช้บริการ)
  เคาน์เตอร์ธนาคาร ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (B-Pay Form) [JPG] [PDF]

  หลังจากทำรายการผ่าน Internet Banking, เครื่อง ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเงินเป็นรอบเวลา ได้แก่ 9.15 น., 10.30 น., 12.00 น., 14.00 น., 15.30 น. และ 16.30 น. ของทุกวันทำการ และจะทำการอัพเดทยอดเงินให้กับลูกค้าภายในเวลา 30 นาทีหลังจากรอบเวลาที่ได้ตรวจสอบเงิน โดยลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารหรือแจ้งการทำรายการแต่อย่างใด
 2. ฝากเงินมายังบัญชีเงินฝากของ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง โปรดคลิกเพื่อดูรายชื่อบัญชีธนาคาร ของ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวงสำหรับโอนเงินเข้าเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บัญชี Cash Balance จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับเงินที่ฝากเข้ามาในช่วงก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์

ผู้ใช้บัญชี Cash Collateral หรือ Normal Cash อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 1. หักค่าซื้อและโอนค่าขายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) สำหรับ ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, ยูโอบี, ธนชาต, ซีไอเอ็มบี ไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทยและ นครหลวงไทย
 2. ใช้บริการ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
   
  Internet Banking คลิกดูขั้นตอนการทำรายการ และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
  เครื่อง ATM คลิกดูขั้นตอนการทำรายการ และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (ลูกค้าจะต้องมีบัตร ATM ของธนาคารที่จะใช้บริการ)
  เคาน์เตอร์ธนาคาร ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (B-Pay Form) [JPG] [PDF]

  หลังจากทำรายการผ่าน Internet Banking, เครื่อง ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเงินเป็นรอบเวลา ได้แก่ 9.15 น., 10.30 น., 12.00 น., 14.00 น., 15.30 น. และ 16.30 น. ของทุกวันทำการ และจะทำการอัพเดทยอดเงินให้กับลูกค้าภายในเวลา 30 นาทีหลังจากรอบเวลาที่ได้ตรวจสอบเงิน โดยลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารหรือแจ้งการทำรายการแต่อย่างใด
 3. ชำระด้วยเช็คธนาคาร ขีดคร่อม (Account Payee Only) สั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)"
 4. โอนค่าซื้อเข้า บัญชีธนาคารของ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

กำหนดวันหักและโอนเงินสำหรับบัญชีซื้อขายฯทุกประเภทคือ T+3 และผู้ใช้บัญชีซื้อขายประเภท Cash Collateral และ Normal Cash เมื่อสมัครใช้บริการ Bualuang iTrading จะถูกขอให้ชำระราคาด้วยวิธี ATS

ทั้งนี้ บริษัทฯไม่รับบัญชีเงินฝากร่วมสำหรับการชำระราคา

สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะตัดบัญชีผ่านบัญขีธนาคารกสิกรไทย สามารถสมัครใช้บริการตัด ATS ได้ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกแห่ง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. สอดบัตร และใส่รหัสของบัตร
 2. เลือกรายการอื่น ๆ / บริการหักบัญชีอัตโนมัติ / สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 3. เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ
 4. ใส่รหัสบริษัท 50201 และกดรหัสบริษัทถูกต้อง
 5. ใส่หมายเลขสมาชิก (เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก) และกดหมายเลขถูกต้อง
 6. กดยืนยันการทำรายการ
 7. หากทำรายการสมบูรณ์ จะแสดงหน้าจอ "ทำรายการเรียบร้อย" พร้อมรับใบสลิป ทั้งนี้ หากเครื่อง ATM ใบสลิปหมด หรือการสื่อสารขัดข้อง รายการจะถูกยกเลิก และท่านจะต้องทำรายการใหม่
 8. ส่งสำเนาสลิปผ่านเครื่อง FAX มาที่เบอร์ 02 618 1120 ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้บริการ ATS ได้หลังจากได้รับเอกสารยืนยันจากทางบริษัทฯ ทางไปรษณีย์

ดูรายละเอียดหน้าจอได้ที่นี่

รายชื่อบัญชีธนาคารของ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
บัญชีกระแสรายวันสำหรับการชำระราคา
ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)"
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพ สำนักงานใหญ่-สีลม 101-3-34462-5
กรุงไทย สีลม 022-6-05014-9
กรุงศรีอยุธยา สุรวงศ์ 125-9-81099-5
กสิกรไทย สำนักสีลม 001-2-90031-9,
001-1-28834-0
ซิตี้แบงก์ กรุงเทพฯ 5-125421-018
ซีไอเอ็มบี ไทย ย่อยสีลม 045-2-07557-0
ทหารไทย สุรวงศ์ 078-2-12676-7
ไทยพาณิชย์ สุรวงศ์ 2 064-2-29571-0
ธนชาต สีลม 002-3-00125-5
นครหลวงไทย ธนิยะ 053-2-11125-4
ยูโอบี ย่อยสีลมคอมเพล๊กซ์ 076-1-01899-3
เขตภาคเหนือ
กรุงเทพ ถนนเมืองสมุทร เชียงใหม่ 561-3-00798-7
เขตภาคกลาง
กรุงเทพ ชลบุรี 265-3-07722-8
กรุงเทพ สมุทรสงคราม 272-3-03375-5
กรุงเทพ กาญจนบุรี 327-3-05017-3
กรุงเทพ ถนนพระตำหนัก-พัทยา 550-3-00833-5
กรุงเทพ ถนนสุดบรรทัด สระบุรี 560-3-00410-1
กสิกรไทย สมุทรสาคร 184-1-06500-6
กสิกรไทย สมุทรสงคราม 208-1-03616-3
กสิกรไทย ถนนสุขุมวิท ชลบุรี1 147-1-05781-5
กสิกรไทย พัทยาใต้ 330-1-02536-9
ไทยพาณิชย์ สมุทรสงคราม 515-3-01996-6
ไทยพาณิชย์ กาญจนบุรี 607-3-01414-9
เขตภาคอีสาน
ไทยพาณิชย์ ขอนแก่น 511-3-04316-7
กรุงเทพ ถนนหน้าเมือง (ขอนแก่น) 521-3-01303-9
กสิกรไทย ถนนหน้าเมือง ขอนแก่น 109-1-06556-4
กรุงเทพ ถนนอัษฎางค์ (นครราชสีมา) 538-3-01098-9
เขตภาคใต้
กรุงเทพ ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ 420-3-04406-2
กรุงเทพ ถนนเทพกษัตรีย์ ภูเก็ต 442-3-05196-2
กสิกรไทย ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ 246-1-06525-5
ไทยพาณิชย์ ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ 762-3-00714-0
 

กรณีต้องการโอนเงิน U.S. Dollar จากต่างประเทศมายังบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง โปรดระบุดังนี้
Correspondent Bank:
Bangkok Bank, New York; or
Bank of New York; or
JPMorgan Chase Bank, New York.
Beneficial Name:
Bualuang Securities PLC.
Current Account Number: 101-3-34462-5
Bank Name:
Bangkok Bank-Head Office, Bangkok, Thailand.
Swift Code: BKKBTHBK
Purpose of Fund Transfer: Payment of securities purchased in the Stock Exchange of Thailand